کمک به تامین مالی سالن همایش‌های علمی دانشگاه (سالن همایش فرزین ثبوتی)

اسامی کلیه‌ی اشخاص حقیقی که مبالغ بیش از بیست میلیون ریال و اشخاص حقوقی که بیش از دویست میلیون ریال به احداث این پروژه کمک نمایند، بر روی یکی از دیوارهای سالن حک خواهد شد یا بر روی یک پلاک فلزی درج شده و در جایگاهی مناسب پیرامون ساختمان نصب خواهد گردید.

تاریخچه اهدا
نوع
نام*
نام خانوادگی*
آدرس
عنوان شغل یا کسب و کار
شماره تماس
مبلغ (ریال)*
مایل به نمایش نام در تاریخچه هستید؟
توضیحات